Työ, talouskasvu, turvalliset palvelut – Olennaista on välttää pieni- ja keskituloisten palkansaajien, eläkeläisten ja yrittäjien tuloverotuksen kiristäminen

Valtiovarainministeriön listaukset mahdollisista valtiontalouden tasapainottamisen keinoista tulevina vuosina julkaistiin maanantaina. Ehdotuksia voisi verrata sienikoriin, johon on poimittu sekaisin syötäviä sieniä, ryöppäämistä kaipaavia ja suoranaisia myrkkysieniäkin.

Puolueiden tulee kunkin kohdallaan ja loppukeväästä yhdessä hallitusneuvotteluissa tehdä valinnat oikein ja välttää haitalliset toimet.

SDP yhtyy tavoitteeseen kuroa noin yhdeksän miljardin alijäämä umpeen kahden vaalikauden kuluessa. Se tapahtuu vauhdittamalla talouskasvua kestävästi vähintään 2 prosentin vuosilukemiin ja vahvistamalla kokonaistyöllisyyttä.

Työllisyysasteen nousu 80 prosenttiin vahvistaa julkista taloutta noin kolme miljardia eli kolmanneksen tasapainotustavoitteesta.

Verotulot tulevat talouskasvusta

Talouskasvu lisää automaattisesti verotuloja, mutta tulopohjan vahvistamiseksi tarvitaan lisätoimia oikeudenmukaisesti maksukyvyn mukaan kohdistettuina.

VM:n selvityksestäkin sellaisia löytyy esimerkiksi verovapaiden yhteisöjen lähdevero, kansainvälisen verovälttelyn torjunta, haittaverojen indeksitarkistus ja listaamattomien yhtiöiden osinkoverotuksen uudistaminen.

Hyvinvointivaltion ytimessä olevista palveluista taikka heikoimmassa asemassa olevien toimeentulosta ei leikata.

Olennaista on välttää pieni- ja keskituloisten palkansaajien, eläkeläisten ja yrittäjien tuloverotuksen kiristäminen. Lisäeurot tulee koota pääomatulojen veropohjia tiivistämällä, perusteettomia verotukia poistamalla ja harmaata taloutta kitkemällä.

Hyvinvointivalion ytimestä ei leikata

Kolmantena osana tasapainotusohjelmassa ovat menosäästöt, joita kahden vaalikauden aikana tarvitaan miljarditasolla ehkä noin kolmannes 9 miljardin yhteenlasketusta sopeutustarpeesta.

Sosialidemokraattien linjana on, että hyvinvointivaltion ytimessä olevista palveluista taikka heikoimmassa asemassa olevien toimeentulosta ei leikata. Sen sijaan jatketaan julkisen hallinnon samoin kuin palvelutuotannon tehostamista ja yritystukien karsimista.

Samaan aikaan on vahvistettava koulutuksen resursseja, paikattava sosiaali- ja terveyspalveluita ja huolehdittava sosiaaliturvan uudistamisesta.

Hallituksen saavutukset viittaavat tietä myös tulevaan

Sanna Marinin (sd.) hallituskauden saavutukset viittaavat tietä myös tulevaan. Kolmesta peräkkäisestä kriisistä (pandemia, Venäjän hyökkäyssota, energia- ja hintakriisi) huolimatta on kyetty toteuttamaan merkittäviä, arkeamme turvaavia uudistuksia.

On varmistettu vanhusten hoivaa sitovalla hoitajamitoituksella, käynnistetty hyvinvointialueet ja seitsemän päivän hoitotakuu sekä toteutettu tasa-arvoistava perhevapaauudistus.

Koulutuksen rahoitusta on lisätty kaikilla koulutusasteilla ja siten korjattu Sipilän hallituksen leikkausten aiheuttamia vahinkoja. Oppivelvollisuusuudistus ja siihen kytkeytynyt maksuton toinen aste on historiallinen edistysaskel. Lapsiperheiden tueksi alennettiin varhaiskasvatusmaksuja.

Pienimpiä eläkkeitä ja perusturvaa korotettiin, työllisyyspalveluja kehitettiin. Tästä linjasta on pidettävä kiinni myös tulevaisuudessa, eikä laukkaavan inflaation oloissa pidä lähteä VM:n korista löytyviin eläke- ja toimeentuloturvan indeksijäädytyksiin.

Eduskuntavaaleissa talouspolitiikan suuret linjat näyttävät erottavan oikeistoblokin kokoomuksen ja perussuomalaisten yksioikoisen leikkausinnon SDP:n monipuolisemmasta keinovalikoimasta.

Sosialidemokraatit tähtäävät harkittuun ja kestävään säästölinjaan, joka samalla turvaa työtä, toimeentuloa, osaamista, talouskasvua ja yhteisiä palvelujamme.

Julkaistu Hämeen Sanomissa su 12.3.2023

Kommentit

Jätä kommentti