Tiedote: Hyvinvointialueiden rahoitusta säädettävä toimivaksi

Valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen (sd) muistuttaa, että sote-uudistuksen eduskuntakäsittelyssä on noteerattu tarve oikaista hyvinvointialueiden rahoitusmallia ensimmäisten vuosien kokemusten pohjalta.

– Emme etukäteen voi varmuudella tietää, kuinka esimerkiksi tarveperustaisuuden arviot osuvat kohdalleen tai missä määrin eri alueilla ihmisten hakeutumisessa palveluihin tapahtuu muutoksia julkisen ja yksityisen sektorin välillä. Tämän vuoksi täytyy olla valmius parantaa rahoitusmallin osuvuutta jo siirtymäkauden aikana, Koskinen korostaa.

Riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut on turvattava ihmisten perusoikeuksina, ja siihen tarvitaan sekä oikeudenmukaista rahoitustasoa että palvelujen tehokasta tuottamista.

Koskinen toteaa, ettei maakuntavero ole ratkaisu tämän vuosikymmenen sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen rahoittamiseen. Valtion on helpompi löytää maksukyvyn mukaan määräytyviä verotuksen kohteita esimerkiksi pääomatulojen puolelta rahoitustarpeisiin. Maakuntavero ansio- ja eläketuloihin kohdistuvana lisäisi herkästi työn verotusta ja sen tuotto alueittain vaihtelisi liiaksi.

Kommentit

Jätä kommentti