Tarvitaan kiireellisiä toimia inflaation taittamiseksi

Venäjän hyökkäyssodan käynnistämä energiahintojen nousukierre on räväyttänyt monien Euroopan maiden inflaatiolukemat yli kymmenen prosentin. Suomessa rahan arvon aleneminen on vielä arvioitu 7–8 prosentin tasolle, mutta sekin syö ihmisten toimeentuloa ja koettelee erityisesti polttonesteiden ja sähkön hintapiikkeinä.

Sosiaalidemokraattinen eduskuntaryhmä linjasi viime viikolla kiireellisiä toimia, joilla hintojen nousua tulee ehkäistä ja ohjata tukea niille, joita energia- ja ruokalaskut pahiten rasittavat. Sähkön hintapaineisiin on haettava helpotusta laajalla keinovalikoimalla.

Ottamalla sähköntuotannon tehoreservistä osia käyttöön hintahuippujen leikkaamiseksi voidaan saa-da yhden ydinreaktorin tuotannon verran lisää sähköä markkinoille. Saatavuus- ja hintaongelmien kärjistyessä tulee vapauttaa markkinavakausreservistä lisää päästöoikeuksia sähkön hinnan laskemiseksi. EU-hintakattomekanismia tulee tarkistaa toimivammaksi ainutlaatuisessa hintojen häiriötilanteessa.

Kansallisesti on käytettävissä ministeri Mika Lintilän(kesk.) väläyttämä määräaikainen arvonlisäveron leikkaaminen, samoin asumistuen korotus. Myös lainsäädännölliset keinot sähkön hintojen kohtuullistamiseksi ja sopimushintojen erojen supistamiseksi on selvitettävä pikaisesti. Samalla tietysti sähkön ja laajemmin energian säästötoimia ja kampanjoita on vauhditettava.

Polttonesteiden puolella sekoitevelvoitteen kevennys on osaltaan alentanut pumppuhintoja, ja sitä on jatkettava ensi vuoteen. Lisätoimia verojen huojentamiseksi pitää olla valmiina tekemään, mikäli bensiinin ja dieselin hinnat taas kääntyisivät nousuun.

Korotettua työmatkavähennystä on syytä jatkaa ensi vuodelle ja hintatilanteen mukaan korottaa sekä kilometrihintaa että enimmäisvähennystä. Työmatkakulujen verovähennys tukee työllistymistä ja työnteon kannattavuutta laajentuneilla työssäkäyntialueilla.

Tuloverotuksen inflaatiotarkistukset on kohdennettava vahvasti pieni- ja keskituloisiin ja myös eläkkeensaajiin niin, että käteen jäävä tulo euroina kasvaa juuri niillä, joita elinkustannusten kasvu on pahimmin piinaamassa.

Inflaatio iskee erityisen kovasti lapsiperheisiin, koska välttämättömät menot ruuasta sähkölaskuihin ovat kallistumassa voimakkaimmin. Lapsilisien, yksinhuoltajakorotusten ja vastaavien sosiaaliturvan täsmäkorotusten kautta voidaan kompensaatiot ohjata mahdollisimman oikeudenmukaisesti.

Varhaiskasvatusmaksujen reipas alentaminen helpottaa sekä lapsiperheiden taloutta että työllistymistä. SDP ehdottaa maksuporrastuksen tulorajoihin 40 prosentin korotusta, mikä toisi maksuvapautuksen palkansaajien keskiansiotasoon saakka.

Velkaantuneiden toimeentulon ja ostovoiman turvaamiseksi on ulosoton vapaakuukausia edelleen lisättävä ja suojaosan euromäärät tarkistettava nopean inflaation oloissa.

Kaikki tämä on tehtävä tilanteessa, jossa Putinin sota on kasvattanut Suomen valtion alijäämää vuositasolla 3–4 miljardin verran. Julkisen talouden tasapainosta ja kestävyydestä pitemmällä aikavälillä on huolehdittava samalla, kun varmistetaan työllisyyden ja talouden kasvu.

Julkaistu Itä-Häme -lehdessä 25.8.2022

Kommentit

Jätä kommentti