Pykälät kuntoon, jotta hyökkääjän vastuu tuhojen korvaamisesta toteutuu

Johannes Koskinen

Venäjän raaka hyökkäys Ukrainaan ja puolen vuoden surma- ja tuhotyöt ovat räikeästi osoittaneet kansainvälisen oikeusjärjestelmän aukollisuuden. YK jää kädettömäksi, kun turvallisuusneuvoston pysyvä jäsen ja globaali ydinasemahti runttaa sitovat oikeussäännöt sekä sankan joukon siunaamiaan valtiosopimuksia telaketjun alle.

Meidän on täydennettävä kansainvälistä oikeutta, niin että aggressiivisen hyökkääjän vastuu tuhojen korvaamisesta toteutuu. Tällaisen valtion varojen jäädyttämistä tulisi seurata konfiskointi ja varojen oikeutettu käyttö sodan uhrien hyväksi, tuhotöiden kompensointiin ja jälleenrakennukseen.

Ukrainassa arvioidut korvaus- ja jälleenrakennustarpeet ylittävät 600 miljardia euroa kasvaen joka päivä ja tunti. Kansainvälisen oikeusjärjestelmän tulee saattaa Venäjä vastuuseen – niin oikeudelliseen kuin taloudelliseen – aiheuttamistaan inhimillisistä sekä aineellisista sodan tuhoista.

Venäjän federaation valuuttavaroja on jäädytetty satoja miljardeja, lisäksi valtiollisten yritysten sekä pakotelistattujen yksityishenkilöiden varallisuutta. Nykyisellään ei kuitenkaan ole oikeussääntöjä, jotka suoraan oikeuttaisivat varojen tuomitsemiseen menetetyiksi ja edelleen korvaukseksi uhreille. Sotarikosten käsittelyn kannalta ongelmia tuo se, että Venäjä ei ole sitoutunut kansainvälisen rikostuomioistuimen tuomiovaltaan.

Aiheuttajaperiaate sotimisen korvaamisessa on historiallisesti toteutunut sangen kirjavasti, sattumanvaraisestikin rauhansopimusten ja sotakorvausten kautta. Nyt on vahva sosiaalinen tilaus tilanteen korjaamiseksi.

”Ongelmia tuo se, että Venäjä ei ole sitoutunut kansainvälisen rikostuomioistuimen tuomiovaltaan.”

Kansainvälisten järjestöjen ja kansallisten lainsäätäjien on tehostettava työtään tällaisten velvoittavien oikeussääntöjen luomiseksi ripeällä aikataululla. Myös YK:n ja sen turvallisuusneuvoston uudistamiseen nykymaailman tasalle on saatava voimaa ja poliittista tahtoa.

Toisen maailmansodan kauhuista sikisi tähän saakka tuloksellisin kansainvälisen oikeuden kehitysaalto. Rikosoikeudellinen vastuu joukkotuhonnasta Nürnbergin oikeudenkäynteineen, YK:n peruskirja, ihmisoikeussopimukset, aserajoitussopimukset, kansainvälisten järjestöjen ja tuomioistuinten verkko.

Nyt syöpä kuitenkin kovertaa tätä niin sanottua sääntöperustaista maailmanjärjestystämme sisältä päin. Jämäkät vastatoimet ovat välttämättömiä käynnistämään tämän vuosisadan kehitysaalto rauhan, kansainvälisen oikeuden, demokratian ja ihmisoikeuksien puolesta – tyrannien valtaa vastaan!

Julkaistu Etelä-Suomen Sanomissa 4.9. https://www.ess.fi/paakirjoitus-mielipide/4852725

Kommentit

Jätä kommentti