Hallitusohjelman tasapainottomuutta työelämän kysymyksissä ei ole vielä täysin tajuttu – ”Ei turvattomuuden lisääminen paranna työllisyyttä”

Johannes Koskinen

Orpon oikeistohallitus valmistelee ensimmäisiä esityksiään kaavailemastaan pitkästä listasta työelämän heikennyksiä.

Ammattiyhdistysliikkeellä on täysi syy lähteä liikkeelle torjumaan niitä, kuten SAK #PainavaSyy -kampanjallaan ja toimihenkilöjärjestöt vastaavasti syksyn mittaan. Hallitusohjelman tasapainottomuutta työelämän kysymyksissä ei ole vielä täysin tajuttu, eikä varsinkaan heijastusvaikutuksia jokaiseen työsuhteeseen ja jokaiselle työpaikalle. Heräteltävää siis riittää.

Ei turvattomuuden lisääminen paranna työllisyyttä niin kuin hallitus väittää, eikä varsinkaan työttömyyden kääntyessä juuri pahenemaan.

Potkulaiksi on ristitty ehdotus siitä, että työntekijän irtisanomiseen riittäisi ”asiallisen ja painavan syyn” sijasta pelkkä ”asiallinen syy”. Pahimmillaan tämä merkitsisi läpi työelämän jatkuvaa koeaikaa, epävarmuutta työn jatkuvuudesta. Samaan suuntaan vaikuttaisi hallitusohjelmassa määräaikaisuuksien helpottaminen. Vuoteen saakka määräaikainen työsopimus ei vaatisi erityistä perustetta.

Yksilökohtaisen turvattomuuden lisäksi myös laajemmin henkilöstöä koskevaa epävarmuutta lisättäisiin lyhentämällä lomautuksen varoaikaa sekä kaventamalla tuotannollis-taloudellisista syistä irtisanottujen takaisinottovelvoitetta koskemaan vain yli 50 henkilön yrityksiä. Koko työehtosopimusjärjestelmää Orpon-Purran hallitus rampauttaisi mahdollistamalla työehtosopimuksista poikkeamisen järjestäytymättömille yrityksille ja myös ilman työntekijäpuolen luottamusmiestä. Tässä ei siis haeta sellaista tasapainoista paikallisen sopimisen avartamista jota vuosikausia on alakohtaisesti toteutettu, vaan yksipuolista sopimusten yleissitovuuden murentamista.

Valtakunnallista työriitojen ratkaisemista ja sopimustoimintaa vaikeutettaisiin rajoittamalla valtakunnansovittelijan harkintavaltaa ja sovittelumahdollisuuksia. Hallitus sitoisi sovittelijan kädet ns. yleiseen linjaan ja siten estäisi korjauksia epäoikeudenmukaisiin eroihin palkkatasoissa. Esimerkiksi hoitoaloilla on tällainen kahlitsemispyrkimys syystäkin järkyttänyt tuoreiden kokemusten valossa.

Palkansaajille myönteisiä asioita hallitusohjelmassa on määrätietoisesti kaihdettu. Varmemmaksi vakuudeksi lakko-oikeutta halutaan rajoittaa tukilakkojen ja mielenosoitustoimien osalta sekä säätämällä henkilökohtaisesta lakkosakosta laittomaan lakkoon osallistuneille. Työelämän tasapuolisesta ja yhteistoimintaa korostavasta kehittämisestä – perinteisestä pohjoismaisesta linjasta – ollaan kaukana.

Työttömyys- ja sosiaaliturvan leikkaukset uhkaavat näiden lisäksi suoraan toimeentuloa ja taloudellista turvaa. Lapsikorotuksista vuorotteluvapaaseen ja aikuiskoulutustukeen, porvarihallituksen lahtipenkkiin on haalittu vuosikymmenten uudistustyön tuloksia.

Juuri nyt on aika toimia työelämän huononnuksia vastaan, kestävän työlinjan puolesta!

Julkaistu Hämeen Sanomissa 16.8.2023

Kommentit

Jätä kommentti