Hallituksen sopimat työllisyystoimet osuvat suhdannetilanteeseen ja työelämän tarpeisiin

Ministeri Haataisen johdolla neuvoteltu työllisyyspaketti on tasapainoisen kokonaisuus, joka edistää työllistymistä ja vahvistaa julkista taloutta yli 110 miljoonalla eurolla. Samalla huolehditaan Ihmisten turvasta, tuetaan työssä jaksamista sekä parannetaan ylivelkaantuneiden asemaa.

Paketissa on lukuisia päätöksiä. Työttömyysturvan osalta toteutetaan ns. euroistaminen ja aloitetaan tulorekisterin hyödyntäminen.

– Nämä muutokset nopeuttavat työttömyysturvan maksamista ja helpottavat siten myös lyhytkestoisten ja osa-aikaisten töiden vastaanottamista. Samalla muutos tuo 2000 uutta ihmistä työttömyysturvan piiriin ja vähentää turhaa byrokratiaa, Koskinen korostaa.

Myös opiskelijoiden mahdollisuuksia tehdä töitä opintojen ohella parannetaan korottamalla opintotuen tulorajoja pysyvästi 50 %:lla vuoden 2023 alusta. Päätös parantaa monien opiskelijoiden toimeentuloa ja mahdollistaa työkokemuksen kerryttämisen opintojen aikana. Tärkeätä on paikata YTHS:n rahoitusta yhteensä 4 miljoonalla korkeakouluopiskelijoiden mielenterveyspalveluiden turvaamiseksi. Freelancereiden asemaa parannetaan luopumalla tekijänoikeuskorvauksien sovittelusta työttömyysturvassa.

Ulosottolainsäädäntöön tulee velallisten tilannetta parantavia muutoksia syksyllä, kun hallitus valmistelee eduskunnalle annettavaksi esityksen laiksi ulosottokaaren muuttamisesta.

Työmarkkinaosapuolten kanssa kolmikantaiseen valmisteluun tulee toimia, joilla vahvistetaan jatkuvaa oppimista. Näiden ehdotusten tulee olla valmiina huhtikuun 2022 loppuun mennessä.

Nuorten työllisyyden edistämiseksi vakinaistetaan Ohjaamo-toiminta, joilla nuorille on taattu matalan kynnyksen monialaisen tuen palveluita.

Hallitus käynnistää myös lainvalmistelun työsuojeluviranomaisen ilmoitusvelvollisuuden laajentamisesta ja sekä toimenpiteistä, joilla alipalkkauksen voidaan puuttua. Samalla työntekijän palkkaturvaa parannetaan.

Hallitus on sopinut kattavasta ja suhdannetilanteeseen sopivasta paketista.

– Toivon nyt työmarkkinaosapuolten tarttuvan viestikapulaan, työllisyyden kohentamiseen toimiala- ja yritystasolle asti. Sopimisen kulttuuri ja työelämän yhdessä kehittäminen on ollut suomalaisen yhteiskunnan vahvuuksia vuosikymmenien ajan, toteaa valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen.

Kommentit

Jätä kommentti